K pojištění vozidla

K pojištění vozidla

Je vůz pojištěn?

V případě koupě vozu za vlastní prostředky není vozidlo pojištěno a musíte si tak zajistit vlastní pojištění, minimálně v rozsahu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinného ručení). Při přebírání vozu můžete využít také nabídky ŠKODA pojištění a u příslušného prodejce ŠKODA si toto pojištění vozu dodatečně sjednat.

K vozidlu pořizovanému s financováním od společnosti ŠkoFIN je vždy povinně sjednáno ŠKODA pojištění, zahrnující povinné ručení a havarijní pojištění, jako součást finanční služby poskytované společností ŠkoFIN.

Co zahrnuje pojištění vozu, které je součástí měsíčních plateb?

Se svým novým vozem získáváte komplexní ŠKODA Pojištění ve variantně Standard zahrnující celou škálu rizik. Podrobně se o nich dočtete v produktovém listu pojištění v rámci operativního leasingu a produktovém listu pojištění v rámci úvěru.

Využívám finanční služby a stal jsem se účastníkem nehody – co teď?

Hlavně klid, pokud využíváte finanční služby společnosti ŠkoFIN, na vše jsme předem mysleli. Nejlepším postupem, který můžete zvolit, je následování pravidel, uvedených v obchodních podmínkách Vaší smlouvy. Najdete je také v Manuálu řidiče, který máte k dispozici na ŠKODA Online a rovněž jej obdržíte při převzetí vozidla. Určitě v každém případě kontaktujte příslušnou pojišťovnu nebo společnost ŠkoFIN, dle podmínek vaší smlouvy. Pro pořádek připomínáme, že Policie ČR se obvykle volá k dopravním nehodám, při nichž vznikla škoda přes 100 000 Kč, popř. v situaci, kdy došlo ke zranění, či byl poškozen cizí majetek. Nicméně v případě pronájmu vozidla u ŠkoFIN doporučujeme volat Policii ČR ke každé nehodě, nejedná-li se o vyloženě zanedbatelnou událost.

Co se stane, pokud využívám finanční služby a vůz mi bude odcizen?

To je samozřejmě nepříjemné, ale i taková situace se dá řešit. Celou věc neprodleně nahlaste Policii ČR a kontaktujte ŠkoFIN – linku Likvidace pojistných událostí +420 224 992 296, nebo zašlete email na skody@vwfs.cz. Vaše povinnost hradit měsíční platby trvá do ukončení smlouvy. Po prošetření události Policií ČR nebo jiným správním orgánem proběhne likvidace pojistné události s pojišťovnou a po rozhodnutí o výplatě pojistného plnění proběhne finanční vypořádání smlouvy. Tento postup samozřejmě platí jen v případě, že vůz nebyl nalezen a vrácen Vaší osobě.

Mám v případě nehody nárok na náhradní vůz?

To si pište! V případě nepojízdného vozidla Vám pojišťovna bezplatně poskytne náhradní vůz a to až na 20 dní v případě opravy vozidla v domovském servisu, a až na 10 dní, pokud se rozhodnete pro opravy mimo domovský servis. Vše samozřejmě závisí na Vámi zvoleném balíčku ŠKODA Pojištění. Dojde-li k odcizení vozidla, pojišťovna Vám poskytne náhradní vůz až na 60 dní.