K průběhu pronájmu

Ke službě operativní leasing

K průběhu pronájmu

Kdy hradím první platbu a kdy ty následující?

Jednoduchá matematika! První plnou měsíční splátku operativního leasingu hradíte už při akceptování Návrhu smlouvy. Tuto platbu, kterou od Vás obdržíme, bereme jako druhou splátku dle splátkového kalendáře. Ke dni, kdy si auto převezmete, hradíte poměrnou splátku za první měsíc. Platba bude stanovena poměrově, tj. jen ve výši počtu zbývajících kalendářních dní v daném měsíci, ve kterém jste vůz převzal. Tato platba bude s největší pravděpodobností nižší, než je standardní měsíční splátka dle splátkového kalendáře. Všechny další platby (tedy od třetí běžné splátky v pořadí dál) jsou splatné už dle splátkového kalendáře, který od nás obdržíte při převzetí vozidla.

Pojďme si to ukázat na příkladu:

  • Vybrané vozidlo má komunikovanou platbu 6 000 Kč.
  • Smlouvu jste uzavřel uhrazením první plné měsíční platby ve výši 6  000 Kč.
  • Vozidlo jste si převzal u vybraného obchodníka ŠKODA dne 15. 6. 2017. K tomuto datu jste obdržel i splátkový kalendář.
  • Splatnost pravidelných měsíčních splátek je vždy k prvnímu dni v měsíci.
  • K datu převzetí vozu, tj. 15. 6. 2017 hradíte první poměrnou platbu, tj. od data předání do konce měsíce, v tomto případě ve výši 3 000 Kč.
  • Druhá splátka dle splátkového kalendáře je již uhrazena při uzavření smlouvy.
  • Trvalý příkaz k úhradě pravidelných měsíčních splátek si tedy nastavte až od třetí splátky.
  • Pozor, poslední splátka dle splátkového kalendáře je také poměrná!

 

Může se mi v průběhu smluvního vztahu změnit výše měsíční platby?

Standardně určitě ne. Může k tomu ale dojít v případě, že zažádáte o změnu parametrů smlouvy (délka nebo nájezd km).

Hlídá se roční projezd?

Buďte bez obav – rozhodující je kumulovaný stav ujetých kilometrů až po skončení doby nájmu. První rok tedy klidně můžete najet větší porci z celkového limitu kilometrů, pokud tento limit na konci nájmu dodržíte. Abychom byli zcela přesní, nesmíte jej překročit o více než 5 000 km, které jsou v toleranci.

Co když nebudu v průběhu nájmu schopný platit pravidelné měsíční platby

I to je řešitelné. V případě nepříznivé osobní finanční situace můžete převést smlouvu na třetí osobu. Druhou možností je smlouvu předčasně ukončit, s čímž je spojeno finanční vyrovnání dle obchodních podmínek. Kalkulaci finančního vyrovnání nelze obecně přesněji specifikovat – samozřejmě záleží na stáří vozu, zbývající době nájmu, opotřebení i na ceně vozu v aukčním prodeji.

Kdo smí auto, pořízené na ŠKODA Online, používat?

Vůz si můžete užívat nejen Vy, ale řidičem mohou být i osoby Vám blízké, tedy Vaši rodinní příslušníci apod. V případě potřeby máte možnost požádat ŠKODA Financial Services o povolení pro užívání vozu třetí osobou. Dodržujete-li smluvní vztah i splátkový kalendář, Vaší žádosti bude bez větších problémů vyhověno. Máte-li o toto rozšíření zájem, kontaktujte klientské centrum na telefonu +420 224 992 410, nebo zašlete email na klient@vwfs.cz

Mohu s vozem vycestovat do ciziny?

V cestě do Evropy a celého Turecka Vám nic nestojí. Výjimku tvoří Rusko, Bělorusko, Ukrajina a Moldavsko.

Nebudu mít problémy na hranicích, když nejsem vlastníkem vozidla?

Bez obav. Každého uživatele, tedy i Vás, od začátku pronájmu vybavíme všemi potřebnými dokumenty, které jsou vyžadovány platnou legislativou. Při uzavření smlouvy obdržíte tzv. Územní potvrzení, jehož součástí je souhlas ŠkoFIN s vaším vycestováním do zahraničí pronajatým vozem. To ale neplatí pro Rusko, Bělorusko, Ukrajina a Moldavsko.

Kdo hradí pokuty za dopravní přestupky?

Ve finále jste to Vy, coby nájemce vozu. ŠkoFIN veškeré pokuty vyměřené během smlouvy z důvodu provozování vozidla uhradí a následně Vám tyto pokuty přefakturuje, nehledě na to, kdo v tu chvíli seděl za volantem. Pokuta jde vždy na vrub nájemci daného vozu.

Mohu si dodatečně namontovat na vůz třeba tažné zařízení?

Ano, pokud Vám to schválí ŠkoFIN. Obecně platí, že veškeré dodatečné úpravy je nutné mít ještě před jejich provedením povolené.

 

K čerpání služeb

Jak mám postupovat v případě, že potřebuji s vozem navštívit servis?

Postupujte, jako to děláte běžně. Zavolejte svému autorizovanému servisnímu partnerovi a jednoduše si domluvte termín. Podrobnější informace najdete v Manuálu řidiče v přední přihrádce Vašeho vozu.

Kam mám jezdit na garanční servis nebo do pneuservisu?

Naštěstí nemusíte nikam daleko... Servis si pohodlně dojednejte s nejbližším prodejcem ŠKODA, případně v jakémkoliv autorizovaném servisu ŠKODA.

Jak mám postupovat při opravě vozu?

Stačí si zapamatovat, že veškeré opravy se provádí v síti autorizovaných prodejců ŠKODA. Jedná-li se o pojistnou událost, nahlaste ji ŠkoFIN – Likvidace pojistných událostí. Pokud si nejste jisti, zda je nutné poškození dávat k opravě, postupuje podle Norem opotřebení, které najdete v Manuálu řidiče (ten obdržíte/již jste obdržel s Návrhem na uzavření Smlouvy o operativním leasingu). Poškození nad rámec těchto norem je hrazeno z Vaší pojistky. V případě, že se na poškození Vaše pojištění nevztahuje, hradíte opravu Vy.

Co když musím dát vůz opravit v zahraničí?

I tady platí několik zásad. V zahraničí provádějte jen neodkladné opravy závad, které Vám znemožňují pokračovaní v jízdě, nebo u nich hrozí, že způsobí větší rozsah škody, nebudou-li okamžitě odstraněny. Ihned kontaktujte ŠkoFIN, který, je-li to možné, zajistí bezhotovostní úhradu opravy prostřednictvím smluvní zahraniční společnosti. V zemích, kde úhrada tímto způsobem možná není, musíte náklady uhradit sám. Je také nezbytné si ohlídat, aby faktury za opravy byly vystaveny na společnost ŠkoFIN s.r.o., která Vám následně fakturu uhradí v české měně. Přepočet se odvíjí od kurzu ČNB devizy střed, platného ke dni vystavení faktury.

 

K vrácení vozidla

Co se stane, když překročím sjednaný limit km?

Nestane se naštěstí nic zásadního. Pouze doplatíte částku za překročení povoleného limitu a to ve výši uvedené ve Vaší smlouvě za každý kilometr nad limit. Samozřejmě vždy záleží na parametrech konkrétní smlouvy. Oproti tomu za nedojeté kilometry Vám navrátíme sumu, odvíjející se od sazby sjednané ve smlouvě (maximálně však 12 100 Kč vč. DPH).

Jak mám postupovat, když mi skončí doba nájmu auta?

Prostě a jednoduše jej vrátíte leasingové společnosti dle jejich pokynů. Pomocí ŠKODA Online si můžete hned vybrat další vůz, který bude nejlépe vyhovovat Vašim aktuálním potřebám.

Mohu si auto odkoupit po skončení pronájmu?

Jistě, už jste si na sebe přece zvykli. Před vrácením vozidla se můžeme dohodnout na jeho odkoupení.

Co všechno s vozidlem vracím?

Vracíte vozidlo s výbavou a všemi dokumenty, které jste obdržel při jeho převzetí. Podrobný seznam najdete v Manuálu řidiče.

Kam vozidlo po skončení nájmu vracím?

Vše se včas dozvíte. Tři měsíce před řádným ukončením leasingové smlouvy obdržíte dopis s pokyny k přistavení vozidla. Vůz na jejich základě vrátíte buď do Remarketingového centra společnosti ŠkoFIN s.r.o., nebo prodejci ŠKODA ve Vašem regionu. Vozidlo můžete přistavit po předchozím telefonickém objednání.

Mohu vrátit vůz před ukončením smlouvy?

Ano, můžete. V takovém případě se jedná o předčasné ukončení smlouvy, které je spojené s finančním vyrovnáním podle obchodních podmínek. Nejste-li schopni auto splácet, existuje zde ještě možnost smlouvu převést na třetí osobu.

Jak se při vracení vozu řeší drobná poškození, např. odřené disky kol, škrábance na nárazníku…?

Nahlédněte do Manuálu řidiče, který obdržíte spolu s Návrhem na uzavření Smlouvy o operativním leasingu. Zde naleznete normy opotřebení a poškození, které definují akceptovatelná i neakceptovatelná poškození vozidla při jeho vracení. Vůz je při předání podroben detailní přejímací prohlídce a veškerá poškození jsou zaznamenána na předávací protokol, který odsouhlasíte svým podpisem.

Co se stane, pokud je vozidlo poškozeno nad rámec Norem opotřebení a tento vůz jsem již vrátil?

Při předání vozidla s Vámi technik vždy sepíše předávací protokol, v němž jsou případná poškození nad rámec Norem opotřebení podrobně vyjmenována. ŠkoFIN Vám toto opotřebení následně vyúčtuje a zašle fakturu k proplacení.