Ptejte se

Často kladené dotazy

1. K PRODUKTU

ŠKODA On-line - co to je?

Jedná se o novou službu pro soukromé osoby, kterou Vám přináší ŠKODA AUTO ve spolupráci se svým partnerem ŠKODA Financial Services. Nový vůz ŠKODA si tak jednoduše můžete objednat a pronajmout online, formou operativního leasingu.

V čem je nabídka ŠKODA Online tak výjimečná?

Hlavní výhodou je pronájem vozu prostřednictvím online aplikace, díky níž si auto pořídíte doslova „od stolu“. Nepožadujeme po Vás ani žádnou akontaci či vstupní poplatky. Výše plateb, jsou fixní po celou dobu trvání smlouvy, jedná se o stejný princip jako u paušálních plateb pro mobilního operátora. Klidu Vaší duši určitě přidá i komplexní pojištění, zahrnující povinné ručení, havarijní pojištění s volitelnou spoluúčastí a připojištění skel vozidla. V případě dopravní nehody, kdy vůz bude nepojízdný z důvodu nehody, či dojde k jeho odcizení máte nárok na náhradní vůz (detail viz pojistné podmínky). Nemluvě o tom, že Vám odpadají starosti spojené se zárukou či její délkou, s prodejem ojetého vozidla, případně s pravidelnou servisní údržbou.

Kolik si mohu vzít vozů s financováním ŠKODA On-line?

Neomezeně! Počet vozidel pronajatých přes ŠKODA Online není daný, nelze však požádat o pronájem více vozidel najednou. V případě každé nové žádosti je nutné, abyste měli předchozí smlouvu již uzavřenou, tj. provedli jste úhradu první plné splátky operativního leasingu, kterou přijmete návrh na uzavření smlouvy.

2. KE SJEDNÁNÍ SMLOUVY

Na jak dlouho se uzavírá smlouva v rámci produktu ŠKODA On-line?

Dáme Vám na výběr – pronájem vozu je možný buď na 24, 36 nebo 48 měsíců.

Co všechno je zahrnuto v platbě za pronájem?

Ptáte se zcela správně – kromě samotného pronájmu vozu je v měsíční platbě za produkt ŠKODA Online zahrnuto také:

 • Komplexní pojištění (bližší specifikace viz. produktový list pojištění).
 • U varianty služeb KOMPLET pak ŠKODA Předplacený servis, sada zimních kol a jejich sezónní výměna a uskladnění.

Mohu si něco vybrat já sám?

Samozřejmě! Chceme, aby nové auto skvěle padlo Vašemu vkusu a proto Vám dáváme možnost zvolit si:

 • Model
 • Motorizaci
 • Barvu
 • Výbavu
 • Délku pronájmu
 • Roční nájezd
 • Rozsah služeb
 • Spoluúčast pro havarijní pojištění

Mohu si vybrat pojištění?

To bohužel možné není, ale neklesejte na mysli. Komplexní ŠKODA pojištění, které je součástí produktu, kryje více než běžná pojistná rizika (bližší specifikace viz. produktový list pojištění).

Mám se při pořízení vozu přes ŠKODA Online připravit na nějaké další poplatky?

Kdepak! Jediným Vaším nákladem budou pravidelné měsíční platby. Dokonce i o přihlášení vozu se za Vás postará ŠKODA Financial Services.

Jaké další náklady na mě čekají, zvolím-li variantu KOMPLET?

Klidně si oddychněte – odpověď je „vůbec žádné“, protože všechny služby komunikované ve variantě KOMLET jsou již zahrnuté v měsíční splátce nájmu. Jediné, s čím počítejte, jsou náklady na pohonné hmoty, popřípadě dálniční poplatky.

Co potřebuji k tomu, abych mohl uzavřít smlouvu on-line?

Předpokládáme, že Vám je 18 let a více. Produkt je nabízen spotřebitelům a podnikatelům s českým občanstvím. K vyplněné žádosti o poskytnutí financování bohatě postačí přiložit sken/fotku Vašeho platného občanského průkazu ČR a platného řidičského oprávnění.

Jakým způsobem můžu uhradit první plnou splátku, která potřebnou pro přijetí Návrhu na uzavření Smlouvy o operativním leasingu?

Je to úplně jednoduché! Platbu můžete pohodlně zaplatit platební kartou nebo online bankovním převodem přes naši platební bránu.

Co když nestihnu uhradit požadovanou plnou první platbu do 24 hodin od obdržení zprávy o schválení smlouvy?

Ač neradi, budeme muset zrušit Vaši rezervaci i žádost. Pokud Váš zájem o vybrané vozidlo bude přetrvávat, vozidlo si vyberete znovu a proces žádosti o financování zopakujete. Do 24 hodin od schválení pak přes naši platební bránu zaplatíte požadovanou první plnou splátku operativního leasingu.

Co mám dělat, když chci objednávku zrušit?

Záleží, v jakém stádiu je proces uzavření smlouvy. Pokud k uzavření smlouvy ještě nedošlo, to znamená, že první plná platba nebyla z Vaší strany ještě provedena, můžete žádost poměrně snadno zrušit ve svém profilu na ŠKODA Online. V případě, že si pronájem vozidla rozmyslíte do 14 dní od uzavření smlouvy, dáme Vám možnost od ní odstoupit. Stačí vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy Žádost o odstoupení od smlouvy do 14 dní od podpisu smlouvy a zašlete jej na adresu sídla společnosti ŠkoFIN s.r.o.

3. K PŘEVZETÍ VOZU

Chci si určit termín a místo převzetí vozidla. Je to možné?

Ano, je. Na záložce „Výběr obchodníka ŠKODA“ si volíte obchodníka ŠKODA, u něhož si vůz chcete převzít. Orientační termín dodání nejdříve vidíte u objednávaného vozu, předpokládané datum dodání Vám pak uvedeme ve smlouvě. Po zaplacení první plné splátky operativního leasingu si na základě výzvy však můžete zvolit Vámi preferovaný termín převzetí vozidla. Předání se musí uskutečnit v následujících 14 dnech od termínu dodání uvedeného ve smlouvě.

Může mě někdo při převzetí vozu zastoupit?

To bohužel možné není. Abyste si mohl vůz převzít, musíte se dostavit osobně s platným občanským průkazem, který byl přiložen k Žádosti o financování.

Je při převzetí vozu jeho součástí také povinná výbava?

Ano, přesně tak. Vůz Vám bude předán včetně povinné výbavy, která je požadována na základě platné české legislativy.

4. K POJIŠTĚNÍ VOZIDLA

Co zahrnuje pojištění vozu, které je součástí měsíčních plateb?

Se svým novým vozem získáváte komplexní ŠKODA Pojištění ve variantně Standard zahrnující celou škálu rizik. Podrobně se o nich dočtete v produktovém listu pojišění.

Co je to tzv. Asistent, neboli pojištění právní ochrany řidiče, který je také součástí ŠKODA Online?

Jak už název napovídá, je to parťák pro Vaše cesty doma i v zahraničí. Jeho úkolem je poskytovat Vám právní informace, zajišťovat administrativně-právní pomoc a poskytovat komplexní servis v oblasti pojištění právní ochrany. Díky němu se tak nemusíte obávat např. jazykové bariéry při komunikaci se zahraničními policisty během běžné silniční kontroly, nebo ztráty či zcizení dokladů – Asistent se v takovém případě postará o rychlé dodání duplikátů včetně tzv. zelené karty. Více informací se dozvíte na www.vwfs.cz.

Stal jsem se účastníkem nehody – co teď?

Hlavně klid, na vše jsme předem mysleli. Nejlepším postupem, který můžete zvolit, je následování pravidel, uvedených v obchodních podmínkách Vaší smlouvy ŠKODA Online. Najdete je také v Manuálu řidiče, který máte k dispozici na ŠKODA Online a rovněž jej obdržíte při převzetí vozidla. Určitě v každém případě kontaktujte ŠKODA Financial Services, konkrétně linku Likvidace pojistných událostí +420 224 992 296, nebo zašlete email na skody@vwfs.cz. Pro pořádek připomínáme, že Policie ČR se obvykle volá k dopravním nehodám, při nichž vznikla škoda přes 100 000 Kč, popř. v situaci, kdy došlo ke zranění, či byl poškozen cizí majetek. Nicméně v případě pronájmu vozidla u ŠKODA Financial Services doporučujeme volat Policii ČR ke každé nehodě, nejedná-li se o vyloženě zanedbatelnou událost.

Co se stane, pokud mi vůz bude odcizen?

To je samozřejmě nepříjemné, ale i taková situace se dá řešit. Celou věc neprodleně nahlaste Policii ČR a kontaktujte ŠKODA Financial Services – linku Likvidace pojistných událostí +420 224 992 296, nebo zašlete email na skody@vwfs.cz. Vaše povinnost hradit měsíční platby trvá do ukončení smlouvy. To proběhne například na základě potvrzení o odložení případu, vydaným Policií ČR či jinými orgány. Poté proběhne likvidace pojistné události s pojišťovnou a po rozhodnutí o výplatě pojistného plnění proběhne finanční vypořádání smlouvy. Tento postup samozřejmě platí jen v případě, že vůz nebyl nalezen a vrácen Vaší osobě.

Mám v případě nehody nárok na náhradní vůz?

To si pište! V případě nepojízdného vozidla Vám pojišťovna bezplatně poskytne náhradní vůz a to až na 20 dní v případě opravy vozidla v domovském servisu, a až na 10 dní, pokud se rozhodnete pro opravy mimo domovský servis. Vše samozřejmě závisí na Vámi zvoleném balíčku ŠKODA Pojištění. Dojde-li k odcizení vozidla, pojišťovna Vám poskytne náhradní vůz až na 60 dní.

5. K PRŮBĚHU PRONÁJMU

Kdy hradím první platbu a kdy ty následující?

Jednoduchá matematika! První plnou měsíční splátku operativního leasingu hradíte už při akceptování Návrhu smlouvy. Tuto platbu, kterou od vás obdržíme, bereme jako druhou splátku dle splátkového kalendáře. Ke dni, kdy si auto převezmete, hradíte poměrnou splátku za první měsíc. Platba bude stanovena poměrově, tj. jen ve výši počtu zbývajících kalendářních dní v daném měsíci, ve kterém jste vůz převzal. Tato platba bude s největší pravděpodobností nižší, než je standardní měsíční splátka dle splátkového kalendáře. Všechny další platby (tedy od třetí běžné splátky v pořadí dál) jsou splatné už dle splátkového kalendáře, který od nás obdržíte při převzetí vozidla.

Pojďme si to ukázat na příkladu:

 • Vybrané vozidlo má komunikovanou splátku 6 000 Kč.
 • Smlouvu jste uzavřel uhrazením první plné měsíční platby ve výši 6  000 Kč.
 • Vozidlo jste si převzal u vybraného obchodníka ŠKODA dne 15. 6. 2017. K tomuto datu jste obdržel i splátkový kalendář.
 • Splatnost pravidelných měsíčních splátek je vždy k prvnímu dni v měsíci.
 • K datu převzetí vozu, tj. 15. 6. 2017 hradíte první poměrnou platbu, tj. od data předání do konce měsíce, v tomto případě ve výši 3 000 Kč.
 • Druhá splátka dle splátkového kalendáře je již uhrazena při uzavření smlouvy.
 • Trvalý příkaz k úhradě pravidelných měsíčních splátek si tedy nastavte až od třetí splátky.
 • Pozor, poslední splátka dle splátkového kalendáře je také poměrná!

 

Může se mi v průběhu smluvního vztahu změnit výše měsíční platby?

Standardně určitě ne. Může k tomu ale dojít v případě, že zažádáte o změnu parametrů smlouvy (délka nebo nájezd km).

Hlídá se roční projezd?

Buďte bez obav – rozhodující je kumulovaný stav ujetých kilometrů až po skončení doby nájmu. První rok tedy klidně můžete najet větší porci z celkového limitu kilometrů, pokud tento limit na konci nájmu dodržíte. Abychom byli zcela přesní, nesmíte jej překročit o více než 5 000 km, které jsou v toleranci.

Co když nebudu v průběhu nájmu schopný platit pravidelné měsíční platby

I to je řešitelné. V případě nepříznivé osobní finanční situace můžete převést smlouvu na třetí osobu. Druhou možností je smlouvu předčasně ukončit, s čímž je spojeno finanční vyrovnání dle obchodních podmínek. Kalkulaci finančního vyrovnání nelze obecně přesněji specifikovat – samozřejmě záleží na stáří vozu, zbývající době nájmu, opotřebení i na ceně vozu v aukčním prodeji.

Kdo smí auto, pořízené na ŠKODA Online, používat?

Vůz si můžete užívat nejen Vy, ale řidičem mohou být i osoby Vám blízké, tedy Vaši rodinní příslušníci apod. V případě potřeby máte možnost požádat ŠKODA Financial Services o povolení pro užívání vozu třetí osobou. Dodržujete-li smluvní vztah i splátkový kalendář, Vaší žádosti bude bez větších problémů vyhověno. Máte-li o toto rozšíření zájem, kontaktujte klientské centrum na telefonu +420 224 992 410, nebo zašlete email na klient@vwfs.cz

Mohu s vozem vycestovat do ciziny?

V cestě do Evropy a celého Turecka Vám nic nestojí. Výjimku tvoří Rusko, Bělorusko, Ukrajina a Moldavsko.

Nebudu mít problémy na hranicích, když nejsem vlastníkem vozidla?

Bez obav. Každého uživatele, tedy i Vás, od začátku pronájmu vybavíme všemi potřebnými dokumenty, které jsou vyžadovány platnou legislativou. Při uzavření smlouvy obdržíte tzv. Územní potvrzení, jehož součástí je souhlas ŠKODA Financial Services s vaším vycestováním do zahraničí pronajatým vozem. To ale neplatí pro Rusko, Bělorusko, Ukrajinu a Moldavsko.

Kde najdu velký technický průkaz, nezbytný např. při vyřizování emisní plakety do Německa?

Velký technický průkaz od vozidla je uložen u ŠKODA Financial Services, který Vám jej v případě potřeby zdarma zašle. U takto koncipovaných finančních produktů je tento postup zcela standardní.

Kdo hradí pokuty za dopravní přestupky?

Ve finále jste to Vy, coby nájemce vozu. ŠKODA Financial Services Vám totiž pokuty přefakturuje, nehledě na to, kdo v tu chvíli seděl za volantem. Pokuta jde vždy na vrub nájemci daného vozu.

Mohu si dodatečně namontovat na vůz třeba tažné zařízení?

Ano, pokud Vám to schválí ŠKODA Financial Services. Obecně platí, že veškeré dodatečné úpravy je nutné mít ještě před jejich provedením posvěcené.

6. K ČERPÁNÍ SLUŽEB

Musím si platit služby pneuservisu samostatně?

Nemusíte. Pokud si v rámci Vaší smlouvy zvolíte variantu KOMPLET, zahrnující i pneuservis, získáte sezónní výměnu kol v ceně, a to včetně jejich vyvážení a uskladnění.

Jak mám postupovat v případě, že potřebuji s vozem navštívit servis?

Postupujte, jako to děláte běžně. Zavolejte svému autorizovanému servisnímu partnerovi a jednoduše si domluvte termín. Podrobnější informace najdete v Manuálu řidiče v přední přihrádce Vašeho vozu.

Kam mám jezdit na garanční servis nebo do pneuservisu?

Naštěstí nemusíte nikam daleko... Servis si pohodlně dojednejte s nejbližším prodejcem ŠKODA, případně v jakémkoliv autorizovaném servisu ŠKODA.

Jak mám postupovat při opravě vozu?

Stačí si zapamatovat, že veškeré opravy se provádí v síti autorizovaných prodejců ŠKODA. Jedná-li se o pojistnou událost, nahlaste ji ŠKODA Financial Services – Likvidace pojistných událostí. Pokud si nejste jisti, zda je nutné poškození dávat k opravě, postupuje podle Norem opotřebení, které najdete v Manuálu řidiče (ten obdržíte/již jste obdržel s Návrhem na uzavření Smlouvy o operativním leasingu). Poškození nad rámec těchto norem je hrazeno z Vaší pojistky. V případě, že se na poškození Vaše pojištění nevztahuje, hradíte opravu Vy.

Co když musím dát vůz opravit v zahraničí?

I tady platí několik zásad. V zahraničí provádějte jen neodkladné opravy závad, které Vám znemožňují pokračovaní v jízdě, nebo u nich hrozí, že způsobí větší rozsah škody, nebudou-li okamžitě odstraněny. Ihned kontaktujte ŠKODA Financial Services, který, je-li to možné, zajistí bezhotovostní úhradu opravy prostřednictvím smluvní zahraniční společnosti. V zemích, kde úhrada tímto způsobem možná není, musíte náklady uhradit sám. Je také nezbytné si ohlídat, aby faktury za opravy byly vystaveny na společnost ŠkoFIN s.r.o., která Vám následně fakturu uhradí v české měně. Přepočet se odvíjí od kurzu ČNB devizy střed, platného ke dni vystavení faktury.

7. K VRÁCENÍ VOZIDLA

Co se stane, když překročím sjednaný limit km?

Nestane se naštěstí nic zásadního. Pouze doplatíte částku za překročení povoleného limitu a to ve výši uvedené ve Vaší smlouvě za každý kilometr nad limit. Samozřejmě vždy záleží na parametrech konkrétní smlouvy. Oproti tomu za nedojeté kilometry Vám navrátíme sumu, odvíjející se od sazby sjednané ve smlouvě (maximálně však 12 100 Kč vč. DPH).

Jak mám postupovat, když mi skončí doba nájmu auta?

Prostě a jednoduše jej vrátíte leasingové společnosti dle jejich pokynů. Pomocí ŠKODA Online si můžete hned vybrat další vůz, který bude nejlépe vyhovovat Vašim aktuálním potřebám.

Mohu si auto odkoupit po skončení pronájmu?

Jistě, už jste si na sebe přece zvykli. Před vrácením vozidla Vám automaticky přijde nabídka na jeho odkoupení.

Co všechno s vozidlem vracím?

Vracíte vozidlo s výbavou a všemi dokumenty, které jste obdržel při jeho převzetí. Podrobný seznam najdete v Manuálu řidiče. V případě varianty KOMPLET pak vracíte i zimní komplet, který je součástí pronájmu.

Kam vracím vůz po skončení nájmu?

Vše se včas dozvíte. Tři měsíce před řádným ukončením leasingové smlouvy obdržíte dopis s pokyny k přistavení vozidla. Vůz na jejich základě vrátíte buď do Remarketingového centra společnosti ŠkoFIN s.r.o., nebo prodejci ŠKODA ve Vašem regionu. Vozidlo můžete přistavit po předchozím telefonickém objednání.

Mohu vrátit vůz před ukončením smlouvy?

Ano, můžete. V takovém případě se jedná o předčasné ukončení smlouvy, které je spojené s finančním vyrovnáním podle obchodních podmínek. Nejste-li schopni auto splácet, existuje zde ještě možnost smlouvu převést na třetí osobu.

Jak se při vracení vozu řeší drobná poškození, např. odřené disky kol, škrábance na nárazníku…?

Nahlédněte do Manuálu řidiče, který obdržíte spolu s Návrhem na uzavření Smlouvy o operativním leasingu. Zde naleznete normy opotřebení a poškození, které definují akceptovatelná i neakceptovatelná poškození vozidla při jeho vracení. Vůz je při předání podroben detailní přejímací prohlídce a veškerá poškození jsou zaznamenána na předávací protokol, který odsouhlasíte svým podpisem.

Co se stane, pokud je vozidlo poškozeno nad rámec Norem opotřebení a tento vůz jsem již vrátil?

Při předání vozidla s Vámi technik vždy sepíše předávací protokol, v němž jsou případná poškození nad rámec Norem opotřebení podrobně vyjmenována. ŠKODA Financial Services Vám toto opotřebení následně vyúčtuje a zašle fakturu k proplacení.