K čerpání služeb

K čerpání služeb

Musím si platit služby pneuservisu samostatně?

Nemusíte. Pokud si v rámci Vaší smlouvy zvolíte variantu KOMPLET, zahrnující i pneuservis, získáte sezónní výměnu kol v ceně, a to včetně jejich vyvážení.

Jak mám postupovat v případě, že potřebuji s vozem navštívit servis?

Postupujte, jako to děláte běžně. Zavolejte svému autorizovanému servisnímu partnerovi a jednoduše si domluvte termín. Podrobnější informace najdete v Manuálu řidiče v přední přihrádce Vašeho vozu.

Kam mám jezdit na garanční servis nebo do pneuservisu?

Naštěstí nemusíte nikam daleko... Servis si pohodlně dojednejte s nejbližším prodejcem ŠKODA, případně v jakémkoliv autorizovaném servisu ŠKODA.

Jak mám postupovat při opravě vozu?

Stačí si zapamatovat, že veškeré opravy se provádí v síti autorizovaných prodejců ŠKODA. Jedná-li se o pojistnou událost, nahlaste ji ŠKODA Financial Services – Likvidace pojistných událostí. Pokud si nejste jisti, zda je nutné poškození dávat k opravě, postupuje podle Norem opotřebení, které najdete v Manuálu řidiče (ten obdržíte/již jste obdržel s Návrhem na uzavření Smlouvy o operativním leasingu). Poškození nad rámec těchto norem je hrazeno z Vaší pojistky. V případě, že se na poškození Vaše pojištění nevztahuje, hradíte opravu Vy.

Co když musím dát vůz opravit v zahraničí?

I tady platí několik zásad. V zahraničí provádějte jen neodkladné opravy závad, které Vám znemožňují pokračovaní v jízdě, nebo u nich hrozí, že způsobí větší rozsah škody, nebudou-li okamžitě odstraněny. Ihned kontaktujte ŠKODA Financial Services, který, je-li to možné, zajistí bezhotovostní úhradu opravy prostřednictvím smluvní zahraniční společnosti. V zemích, kde úhrada tímto způsobem možná není, musíte náklady uhradit sám. Je také nezbytné si ohlídat, aby faktury za opravy byly vystaveny na společnost ŠkoFIN s.r.o., která Vám následně fakturu uhradí v české měně. Přepočet se odvíjí od kurzu ČNB devizy střed, platného ke dni vystavení faktury.