K průběhu pronájmu

K průběhu pronájmu

Kdy hradím první platbu a kdy ty následující?

Jednoduchá matematika! První plnou měsíční splátku operativního leasingu hradíte už při akceptování Návrhu smlouvy. Tuto platbu, kterou od vás obdržíme, bereme jako druhou splátku dle splátkového kalendáře. Ke dni, kdy si auto převezmete, hradíte poměrnou splátku za první měsíc. Platba bude stanovena poměrově, tj. jen ve výši počtu zbývajících kalendářních dní v daném měsíci, ve kterém jste vůz převzal. Tato platba bude s největší pravděpodobností nižší, než je standardní měsíční splátka dle splátkového kalendáře. Všechny další platby (tedy od třetí běžné splátky v pořadí dál) jsou splatné už dle splátkového kalendáře, který od nás obdržíte při převzetí vozidla.

Pojďme si to ukázat na příkladu:

  • Vybrané vozidlo má komunikovanou platbu 6 000 Kč.
  • Smlouvu jste uzavřel uhrazením první plné měsíční platby ve výši 6  000 Kč.
  • Vozidlo jste si převzal u vybraného obchodníka ŠKODA dne 15. 6. 2017. K tomuto datu jste obdržel i splátkový kalendář.
  • Splatnost pravidelných měsíčních splátek je vždy k prvnímu dni v měsíci.
  • K datu převzetí vozu, tj. 15. 6. 2017 hradíte první poměrnou platbu, tj. od data předání do konce měsíce, v tomto případě ve výši 3 000 Kč.
  • Druhá splátka dle splátkového kalendáře je již uhrazena při uzavření smlouvy.
  • Trvalý příkaz k úhradě pravidelných měsíčních splátek si tedy nastavte až od třetí splátky.
  • Pozor, poslední splátka dle splátkového kalendáře je také poměrná!

 

Může se mi v průběhu smluvního vztahu změnit výše měsíční platby?

Standardně určitě ne. Může k tomu ale dojít v případě, že zažádáte o změnu parametrů smlouvy (délka nebo nájezd km).

Hlídá se roční projezd?

Buďte bez obav – rozhodující je kumulovaný stav ujetých kilometrů až po skončení doby nájmu. První rok tedy klidně můžete najet větší porci z celkového limitu kilometrů, pokud tento limit na konci nájmu dodržíte. Abychom byli zcela přesní, nesmíte jej překročit o více než 5 000 km, které jsou v toleranci.

Co když nebudu v průběhu nájmu schopný platit pravidelné měsíční platby

I to je řešitelné. V případě nepříznivé osobní finanční situace můžete převést smlouvu na třetí osobu. Druhou možností je smlouvu předčasně ukončit, s čímž je spojeno finanční vyrovnání dle obchodních podmínek. Kalkulaci finančního vyrovnání nelze obecně přesněji specifikovat – samozřejmě záleží na stáří vozu, zbývající době nájmu, opotřebení i na ceně vozu v aukčním prodeji.

Kdo smí auto, pořízené na ŠKODA Online, používat?

Vůz si můžete užívat nejen Vy, ale řidičem mohou být i osoby Vám blízké, tedy Vaši rodinní příslušníci apod. V případě potřeby máte možnost požádat ŠKODA Financial Services o povolení pro užívání vozu třetí osobou. Dodržujete-li smluvní vztah i splátkový kalendář, Vaší žádosti bude bez větších problémů vyhověno. Máte-li o toto rozšíření zájem, kontaktujte klientské centrum na telefonu +420 224 992 410, nebo zašlete email na klient@vwfs.cz

Mohu s vozem vycestovat do ciziny?

V cestě do Evropy a celého Turecka Vám nic nestojí. Výjimku tvoří Rusko, Bělorusko, Ukrajina a Moldavsko.

Nebudu mít problémy na hranicích, když nejsem vlastníkem vozidla?

Bez obav. Každého uživatele, tedy i Vás, od začátku pronájmu vybavíme všemi potřebnými dokumenty, které jsou vyžadovány platnou legislativou. Při uzavření smlouvy obdržíte tzv. Územní potvrzení, jehož součástí je souhlas ŠKODA Financial Services s vaším vycestováním do zahraničí pronajatým vozem. To ale neplatí pro Rusko, Bělorusko, Ukrajinu a Moldavsko.

Kde najdu velký technický průkaz, nezbytný např. při vyřizování emisní plakety do Německa?

Velký technický průkaz od vozidla je uložen u ŠKODA Financial Services, který Vám jej v případě potřeby zdarma zašle. U takto koncipovaných finančních produktů je tento postup zcela standardní.

Kdo hradí pokuty za dopravní přestupky?

Ve finále jste to Vy, coby nájemce vozu. ŠKODA Financial Services Vám totiž pokuty přefakturuje, nehledě na to, kdo v tu chvíli seděl za volantem. Pokuta jde vždy na vrub nájemci daného vozu.

Mohu si dodatečně namontovat na vůz třeba tažné zařízení?

Ano, pokud Vám to schválí ŠKODA Financial Services. Obecně platí, že veškeré dodatečné úpravy je nutné mít ještě před jejich provedením posvěcené.